[Thông báo] Các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2023

cong-van-khao-sat-nhu-cau-dao-tao-2023_compressed

 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2023:

TẢI VỀ PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2023

TẢI VỀ PHỤ LỤC 2: MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Tham gia bình luận: