Đội ngũ nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE TRẺ EM

TS.BS Phan Hữu Phúc
Viện trưởng

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em; Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

ts. Nguyễn Trang Nhung
Phó viện trưởng

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em; Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học

Ts. Đặng thị hải vân
phụ trách phòng

Phụ trách phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

THS. Bạch Thu Phương
Trưởng Phòng

Trưởng phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TS.BS Phan Hữu Phúc
Viện trưởng

Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em; Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội.

KS. Hoàng Ngọc Thạch
tổ trưởng

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Lương Thị Hiếu
nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Nguyễn Thu Hương
nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

Lê Trường Giang
Nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Trần Đức Việt
nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Đỗ Thị Trà My
nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

KS. Phạm Như Thao
nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

ĐD. Lê Minh Hiếu
nhân viên

Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TS. nguyễn thị trang Nhung
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em; Trưởng phòng Nghiên cứu KH

ThS. Phạm Thị Lan Liên
NHÂN VIÊN

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

ThS. Trần Thị Huyền Trang
nhân viên

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

ThS. Đỗ Ngọc Ánh
nhân viên

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

ThS. Nguyễn Huy Phú
Nhân viên

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Phạm Thị Hồng Nhung
nhân viên

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Ts. Đặng thị hải vân
PHỤ TRÁCH PHÒNG

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

BS. Vũ Kim Quy
nhân viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Nguyễn Thị Bình
nhân viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Nguyễn Hải Hà
nhân viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

ĐD. Đỗ Minh Thùy
Nhân viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

THS. LƯƠNG THỊ THU TRANG
nhân viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

bs. lê nhật cường
nhân viên

Phòng Quản lý Đào tạo – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

PHÒNG TỔNG HỢP

THS. Bạch Thu Phương
Trưởng Phòng

Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

ThS. Đinh Thị Thu Huyền
nhân viên

Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CN. Chu Ngọc Lan
nhân viên

Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

CV. NGUYỄN THU HIỀN
nhân viên

Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

cn. nguyễn mai anh
nhân viên

Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em

KS. PHẠM MINH HẠNH
Nhân viên

Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em